Kursisternes udbytte af intensivt mindfulness kursus på Mallorca:

 • Har brug for ro
 • Vil meditere flere gange dagligt
 • Ned i gear og undgå at blive syg af stress
 • Tage ansvar for mig selv og handle ud fra det
 • At jeg er 1. prioritet i mit liv
 • Blive bevidst om, hvad der har værdi for mig
 • Godt at lære at meditere, fokusere og finde ro
 • Vejrtrækningsøvelser er meget virkningsfulde
 • Være sammen med andre og opleve det sociale
 • Mindsket negative tanker
 • Mindsket tankemylder
 • Mod til at opdage nye sider af mig selv
 • Opnået nye erkendelser
 • Blevet bedre til at fokusere min energi
 • Ser tingene ”udefra”
 • Være i stand til at være med alle slags følelser – også uro, usikkerhed, angst – og opdage, at jeg kan genskabe ro og balance i kroppen
 • Obs på, når jeg ”drøvtygger” på tanker
 • Lærte min essens at kende
 • Evne til at slippe tankerne
 • Mod  til at ”invitere” alle slags tanker
 • Det kognitive selvudviklingsskema er værdifuldt
 • Min selvudvikling er ”skudt” i gang
 • Lærte at bevare roen og nærværet, når der er tempo på
 • Bevidsthed om værdien af at få kroppen med
 • Alt er rigtigt, når man mediterer
 • Langsommelighed kan være nyttigt
 • Det er ok at tage imod
 • Været sammen med søde og hjertelige mennesker
 • Jeg kan være nærværende, der hvor jeg er – i NUET
 • Værdiafklarende arbejde er godt
 • Tanker er tanker (gode skemaer at arbejde med)
 • Gode værktøjer
 • Kortlagt og bevidst om udfordringer i livet
 • Mærke mig selv
 • Fin rød tråd
 • Øget observationsevne
 • Finde og mærke alle slags følelser
 • Meditation giver stor ro
 • Qi-Gong er lækkert
 • Være i NUET
 • Fyldt med energi
 • Arbejde med tærende/nærende dagligdag og værdier er godt
 • Øget bevidsthed om egne personlige udfordringer
 • Bevidsthed om essens
 • Flow
 • Meditation ind i rutiner hjemme
 • Praksis omkring meditation er vigtigt
 • Værdiarbejde giver afklaring
 • Fred i kaos
 • Befriende
 • Bevidsthed om at sygdom fylder for meget
 • Anvende mindfulness i dagligdagen – gående meditationer
 • Værdifuldt at meditere
 • Ro og alene-tid giver udvidet oplevelse, af den jeg er