Hanne Grethe Pedersen

coach & psykoterapeut

Hanne Grethe har mere end 15 års erfaring som coach & psykoterapeut – herunder  som business coach, life coach og stress coach.

Jeg har desuden bred erhvervserfaring fra pengeinstitut, undervisningssektor samt 10 år som strategisk sparringspartner i en større dansk virksomhed.

Professionelt og omsorgsfuldt skaber jeg de trygge rammer, der gør det trygt for dig at søge hjælp til dine personlige udfordringer.

Jeg støtter dig i din udviklingsproces, så du med glæde og lethed udfolder dit fulde potentiale.

 

Livsglæde – vækst – overskud

 

Al udvikling skabes indefra 

“Jeg støtter dig og er en værdifuld sparringspartner, når du ønsker at arbejde med din indre udvikling.
Det kan være udfordringer på det følelsesmæssige, fysiske eller praktiske plan i forhold til privatliv eller karriere.

Jeg er det stillads, der skaber trygheden, mens du bygger dig selv om og skaber det liv, der giver dig den største værdi.

Mine klienter føler sig løftede fra hjertet”.