Mindfulness – ro og nærvær

vejen til et friere og rigere liv, og større livsglæde

 

Mindfulness er træning i at være vågen og bevidst til stede i nuet, uden at dømme og vurdere.

Mindfulness træning skærper opmærksomheden, øger fokus og effektivitet og styrker ens autencitet og gennemslagskraft. Det er videnskabeligt bevist, at daglig mindfulness træning, forebygger stress, angst og depressioner.

 

MindfulPower, med Hanne Grethe Pedersen som foredragsholder og underviser, er en kompetent og særdeles erfaren udbyder af mindfulness kurser og foredrag i Danmark, på Mallorca og Grønland.

 

MindfulPower’s foredrag og kurser er en optimal mulighed for virksomheder og offentlige myndigheder, til at give ledere og medarbejdere et godt indblik i mindfulness.

 

Et foredrag vil naturligvis bare være en smagsprøve, en introduktion, mens man på to-dages kurset prøver det på egen krop og lærer, hvordan man anvender mindfulness i forholdet til kolleger eller ansatte og i andre samarbejdsrelationer. Man får et nyt ståsted for at betragte og agere i forskellige situationer og udfordringer, som man kan komme ud for i sit arbejde.

 

I mindfulness skelner man imellem, om man befinder sig i ”automatpilot” stadiet eller i ”doing-mode”, der er impuls styret, og hvor man ikke nødvendigvis får lavet det samme, som man gør, hvis man er mere struktureret. Tredje trin er ”being mode” hvor man oplever gennem sanserne, er i nuet. Den ideelle tilstand er mindfulness-tilstanden.

Her omsættes teorierne til praksis, og man lærer at betragte og blive bevidst om det, man oplever med sine sanser – ser, hører, mærker, smager, lugter – og blive bevidst om ens adfærd. Med en sund afstand og objektivitet, betragter man både den måde, man udfolder sit eget liv på, og andres adfærd. Man bliver skarpere i sin bedømmelse og ”dissekerer” tingene og kan skabe en hensigtsmæssig adfærd.

 

Det, firmaet opnår, er mere glade, raske og tilfredse medarbejdere, der er mere effektive, fordi de fokuserer deres opmærksomhed på en konkret opgave, der skal løses – modsat automatisk og impulsiv reaktion.

Arbejdskraften bliver 100 pct. i stedet for at være optaget af mange andre ting.

 

Det er videnskabeligt dokumenteret, at mindfulness forebygger stress, angst og depressioner.

 

Mindfulness er vejen til et friere og rigere liv og deraf følgende større livsglæde

 

Kursusholder sørger for lokaler, projektor, tavle og eventuel forplejning til kursusdeltagerne

 

Ring eller mail til Hanne Grethe Pedersen for yderligere information og aftaler om foredrag eller kurser i Grønland.